Team 1435 har utført følgende:

 • Logistikkplanlegging av alle operasjoner
 • Rutebestillinger til rullende materiell
 • Fagansvar spor for sporfornyelsen
 • HSV/LFS
 • Innmåling før/etter SPOT
 • Rensk av kabelkanaler, 1 150 meter
 • Fjernet ballast mellom svilleende og andre objekter, 1 274 meter
 • Nøytralisert 21 962 meter
 • Skinnesveising, 298 stk
 • Lagt inn 13 isolerte skjøter
 • Finprofilert 9 900 meter spor
 • Stikkbytte av 481 meter skinne
 • Svillebytte med svilleskjær, 298 stk.
 • Lagt inn 80 stk. skinnekapp
 • Laget start/sluttgrop for SPOT
 • Klippet og avhendet 8 808 meter brukte skinner
 • Sveisekontroll