Team 1435 kan levere følgende tjenester:

 • Entreprenørtjenester
 • Banemontører
 • Skinnesveising
 • Nøytralisering
 • Sveieskontroller (NDT-tjenester)
 • Innmåling av spor VUL/GVUL med Gedo-tralle eller avstandslasere fra Leica
 • Signalgivere
 • Hovedsikkerhetsvakter
 • Leder for el-sikkerhet
 • Maskinførere
 • Maskiner og utstyr for jernbane, herunder:
  • Skinne/vei-maskiner
  • Sporbyggersett med skinneløfter og svilleutlegger
  • Svilleskjær
  • Jernbanehengere (Chieftain 22 tonns hengere med hydraulisk brems)
  • Fastclipmaskiner
  • Sporverktøy av alle slag
  • Lasker og klaver
  • Nøytraliseringsutstyr

Team 1435 er godkjent leverandør av sikkerhetskritiske funksjoner samt leverandør av jernbanefag, kurs og prosjektledertjenester.

Team 1435 kan med sine over 30 ansatte tilby et bredt utvalg av entreprenørtjenester til jernbanebransjen. Ansatte i Team 1435 består av personer med mye jernbaneerfaring, og har ett stort nettverk i bransjen som skal komme våre kunder til gode.

Team 1435 har følgende kompetanse i egne rekker pr 20.12.2022:

Kompetanse:
Banemontører
HSV
LFS
2. person
Maskinførerbevis
Maskinfører m. LFS løfteredskap
Skinnesveisere
Nøytraliseringsansvarlige
NDT-Nivå 1
NDT-Nivå 2
ADK-godkjenning
Førerkompetanse

Antall:
13
17
13
8 + 13 LFS
16
4 + 10 banemontører
5
5
2
1
1
1 + 1 deltid

I tillegg har Team 1435 flere egne ansatte med ingeniørutdanning samt. personell med kurs og kompetanse innen kontrakter og entrepriser. Team 1435 har gått fra å være en liten bedrift med fokus på timeleveranser til å kunne levere større entreprenørtjenester til større entreprenører eller direkte til baneeiere.

Team 1435 kan levere følgende tjenester:

 • Entreprenørtjenester
 • Banemontører
 • Skinnesveising
 • Nøytralisering
 • Sveieskontroller (NDT-tjenester)
 • Innmåling av spor VUL/GVUL med Gedo-tralle eller avstandslasere fra Leica
 • Signalgivere
 • Hovedsikkerhetsvakter
 • Leder for el-sikkerhet
 • Maskinførere
 • Maskiner og utstyr for jernbane, herunder:
  • Skinne/vei-maskiner
  • Sporbyggersett med skinneløfter og svilleutlegger
  • Svilleskjær
  • Jernbanehengere (Chieftain 22 tonns hengere med hydraulisk brems)
  • Fastclipmaskiner
  • Sporverktøy av alle slag
  • Lasker og klaver
  • Nøytraliseringsutstyr

Team 1435 er godkjent leverandør av sikkerhetskritiske funksjoner samt leverandør av jernbanefag, kurs og prosjektledertjenester.

Team 1435 kan med sine over 30 ansatte tilby et bredt utvalg av entreprenørtjenester til jernbanebransjen. Ansatte i Team 1435 består av personer med mye jernbaneerfaring, og har ett stort nettverk i bransjen som skal komme våre kunder til gode.

Team 1435 har følgende kompetanse i egne rekker pr 20.12.2022:

Kompetanse / Antall:
Banemontører: 13
HSV: 17
LFS: 13
2. person: 8+13 LFS
Maskinførerbevis: 16
Maskinfører m. LFS løfteredskap: 4+10 banemontører
Skinnesveisere: 5
Nøytraliseringsansvarlige: 5
NDT-Nivå 1: 2
NDT-Nivå 2: 1
ADK-godkjenning: 1
Førerkompetanse: 1+1 deltid

I tillegg har Team 1435 flere egne ansatte med ingeniørutdanning samt. personell med kurs og kompetanse innen kontrakter og entrepriser. Team 1435 har gått fra å være en liten bedrift med fokus på timeleveranser til å kunne levere større entreprenørtjenester til større entreprenører eller direkte til baneeiere.