Team 1435 har utført følgende:

 • Logistikkplanlegging av alle operasjoner
 • Rutebestillinger til rullende materiell og kunngjøringer
 • Fagansvar spor for sporfornyelsen
 • HSV/LFS
 • Nøytralisering 38 732 meter
 • Skinnesveising, 151 stk.
 • Sveisekontroll
 • Ballastprofilering/kosting av spor: 19 570 meter
 • Lagt inn 33 stk. skinnekapp
 • Signalgivere
 • Kontroll av lasker
 • Mannskap til pukksupplering