I tillegg til nedenstående referanser har vi mange prosjekter vi har bidratt i, det være seg skogrydding, vegbygging, innlegging av planoverganger, kulvertarbeider, stikkrenner og kabelkanaler mm.

Nedenfor listes opp siste viktige referanser.

 

 

Bane Nor:

Hovedentreprenør for Sporvekselbytte Innlandet 2022:

 • Riving og fjerning av 3 stk. sporveksler
 • Bygging og innlegging av to nye sporveksler
 • Sveising og nøytralisering
 • Sporvekselvarme på 2 nye sporveksler
 • Nytt AS-skap
 • Sporjustering av sporveksler
 • KL-arbeider
 • Svillebytte
 • Massebytte
 • Føringsveier
 • Ultralydkontroll av skinner

Hovedentreprenør FOM Trøndelag Linjen 2022:

 • Svillebytte og innlegging av ledeskinner over Mule bru, ca. 100 meter
 • Skinnebytte ca. 4 000 meter mellom Stjørdal – Steinkjer
 • Reetablering av føringsvei for kabler på Værnes, 500 meter inkl. kummer og trekkerør
 • Innkjøring av gamle langskinner med LASK
 • Grøfterensk, spyling og rensk av utløp
 • Levering av forurensede masser

Consolvo AS:

Fetsund bru, underentreprise sporfornyelse 2020:

 • Svillebytte 964 brusviller
 • Landkarsviller
 • Laget skoringer til overgangskurve
 • Maskinell sporjustering
 • Skinnebytte, sveising og nøytralisering 1 122 meter
 • HSV/LFS
 • Nye ledeskinner og kantplank på hele brua
 • 13 496 hull boret og skrudd

Skansen Holdeplass:

Underentreprenør plattformtiltak Skansen 2021. Team 1435 har utført følgende:

 • Gravearbeider samt. levering av forurenset masse
 • Etablering av ny plattform med ca. 59 pre-fabrikkerte L og toppelement
 • Oppsetting av benker og avfallsbeholdere
 • Installasjon av kundeinformasjonsanlegg og teleslynge
 • Etablering av leskur på plattform
 • Steinlegging og asfaltering
 • Føringsveier langs og under spor
 • VA-arbeider
 • Omlegging og skjøting av kabel
 • Flytting av repetersignal, baliser og AS-skap
 • Funksjonskontroller
 • Trekking og skjøting av kabler
 • Nøkkelpersonell som produksjonsansvarlig, formann og ansvarlig for VA

 

 

NRC Group ASA:

Underentreprise sporfornyelse Oslo – Ski med sporfornyelsestog 2020. Team 1435 har utført følgende:

 • Logistikkplanlegging av alle operasjoner
 • Rutebestillinger til rullende materiell
 • Fagansvar spor for sporfornyelsen
 • HSV/LFS
 • Innmåling før/etter SPOT
 • Rensk av kabelkanaler, 1 150 meter
 • Fjernet ballast mellom svilleende og andre objekter, 1 274 meter
 • Nøytralisert 21 962 meter
 • Skinnesveising, 298 stk
 • Lagt inn 13 isolerte skjøter
 • Finprofilert 9 900 meter spor
 • Stikkbytte av 481 meter skinne
 • Svillebytte med svilleskjær, 298 stk.
 • Lagt inn 80 stk. skinnekapp
 • Laget start/sluttgrop for SPOT
 • Klippet og avhendet 8 808 meter brukte skinner
 • Sveisekontroll

Underentreprise sporfornyelse Nordlandsbanen med sporfornyelsestog 2020.

Team 1435 har utført følgende:

 • Logistikkplanlegging av alle operasjoner
 • Rutebestillinger til rullende materiell og kunngjøringer
 • Fagansvar spor for sporfornyelsen
 • HSV/LFS
 • Nøytralisering 38 732 meter
 • Skinnesveising, 151 stk.
 • Sveisekontroll
 • Ballastprofilering/kosting av spor: 19 570 meter
 • Lagt inn 33 stk. skinnekapp
 • Signalgivere
 • Kontroll av lasker
 • Mannskap til pukksupplering

 

Gjermundshaug Anlegg:

Underentreprenør SÅ-24 Stange 2022. Team 1435 har utført følgende:

 • Utlegging ballastpukk 1 200 m3
 • Riving av spor 800 meter
 • Nye spor 800 meter
 • KL-master og åk 30 stk
 • Kontaktledning, returledning og forbigangsledning 2 600 meter
 • Lavspennings-, tele og signalkabler 11 700 meter
 • Transport av brukte sviller og skinner til mellomlager 650 meter
 • gangspakking 800 meter