• Gravearbeider samt. levering av forurenset masse
 • Etablering av ny plattform med ca. 59 pre-fabrikkerte L og toppelement
 • Oppsetting av benker og avfallsbeholdere
 • Installasjon av kundeinformasjonsanlegg og teleslynge
 • Etablering av leskur på plattform
 • Steinlegging og asfaltering
 • Føringsveier langs og under spor
 • VA-arbeider
 • Omlegging og skjøting av kabel
 • Flytting av repetersignal, baliser og AS-skap
 • Funksjonskontroller
 • Trekking og skjøting av kabler
 • Nøkkelpersonell som produksjonsansvarlig, formann og ansvarlig for VA