Team 1435 har utført følgende:

  • Utlegging ballastpukk 1 200 m3
  • Riving av spor 800 meter
  • Nye spor 800 meter
  • KL-master og åk 30 stk
  • Kontaktledning, returledning og forbigangsledning 2 600 meter
  • Lavspennings-, tele og signalkabler 11 700 meter
  • Transport av brukte sviller og skinner til mellomlager 650 meter
  • gangspakking 800 meter