• Riving og fjerning av 3 stk. sporveksler
  • Bygging og innlegging av to nye sporveksler
  • Sveising og nøytralisering
  • Sporvekselvarme på 2 nye sporveksler
  • Nytt AS-skap
  • Sporjustering av sporveksler
  • KL-arbeider
  • Svillebytte
  • Massebytte
  • Føringsveier
  • Ultralydkontroll av skinner