• Svillebytte og innlegging av ledeskinner over Mule bru, ca. 100 meter
  • Skinnebytte ca. 4 000 meter mellom Stjørdal – Steinkjer
  • Reetablering av føringsvei for kabler på Værnes, 500 meter inkl. kummer og trekkerør
  • Innkjøring av gamle langskinner med LASK
  • Grøfterensk, spyling og rensk av utløp
  • Levering av forurensede masser